W celu wyszukania opony po rozmiarze, wybierz wszystkie parametry opony: szerokość, profil oraz średnicę.
Ta strona używa COOKIES. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie COOKIES zgodnie z preferencjami przeglądarki.
Więcej informacji w polityce COOKIES.

Umów się na usługę serwisową

Na wymianę opon, wymianę oleju, serwis klimatyzacji, okresowe badanie techniczne i inne podstawowe usługi, możesz umówić się online i od razu uzyskać termin wizyty.

Jeżeli naprawa jest bardziej złożona lub wolisz umówić się telefonicznie, prosimy o kontakt z wybranym serwisem.

Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu internetowego http://www.autoabc.pl/

Informacje wstępne:

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na żądanie Użytkownika przez Serwis Internetowy  http://www.autoabc.pl/pl/

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Auto ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Derdowskiego 6 A (kod pocztowy 71-178) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436216, NIP 8522599709, tel.: xxxxxxxxxx, adres e-mail: xxxxxxxxxxxx,(dalej jako Auto ABC).

Korzystając z serwisu internetowego http://www.autoabc.pl/pl/ Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Auto ABC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Definicje:

Użytkownik- podmiot (osoba fizyczna lub prawna), korzystający z Serwisu Internetowego.

Administrator- podmiot, decydujący o celach i sposobach przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika - Auto ABC z siedzibą w Szczecinie, ul. Derdowskiego 6 A (kod pocztowy 71-178) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436216, NIP 8522599709.

Serwis Internetowy - strona internetowa, w ramach której Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie http://www.autoabc.pl/pl/ i świadczący usługi drogą elektroniczną.

Urządzenie Użytkownika- dowolne elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu Internetowego, np. komputer, tablet, smartfon.

Dane Osobowe- wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej wykorzystywane w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego.

Cookies- dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach Użytkownika, za pośrednictwem których uzyskiwany jest dostęp do Serwisu Internetowego.

Przetwarzanie danych osobowych:

Użytkownik może przekazywać swoje Dane Osobowe Administratorowi za pomocą formularzu rezerwacji terminu wykonania usługi oraz przekazane przez wiadomość e-mail, telefonicznie lub osobiście.

Podanie Danych Osobowych jest zawsze dobrowolne, ale należy zaznaczyć, że jest niezbędne dla realizacji usługi dostępnej w Serwisie Internetowym, czyli dokonania rezerwacji terminu wykonania usługi. Bez podania Danych Osobowych realizacja tych usług nie będzie możliwa.

W celu dokonania w  Serwisie Internetowym rezerwacji terminu wykonania usługi Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu składania zamówienia następujących Danych Osobowych: e-mail, telefon kontaktowy, numer rejestracyjny pojazdu, które są niezbędne i wykorzystywane są wyłącznie dla celów dokonania rezerwacji terminu wykonania usługi. Podstawą przetwarzanie Danych Osobowym jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b).

Administrator może udostępnić innym podmiotom Dane Osobowe Użytkownika dla potrzeb niezbędnych do realizacji usług dostępnych w Serwisie Internetowym, np. dostawcom usług IT, usług hostingowych, jak również podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa,

Administrator informuje, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz hostingowe.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich Danych Osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.

AUTO ABC nie wykorzystuje zautomatyzowanych systemów do podejmowania decyzji wobec Użytkowników (w tym do ich profilowania). 

Informacja o stosowanych plikach Cookies i innych technologiach

Administrator wykorzystuje pliki Cookies (“ciasteczka”), czyli . informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Administrator korzysta z Cookies bezpiecznych dla Urządzenia Użytkownika, a w wyniku ich stosowania nie następuje przekazywanie do Urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania. Nie są również pobierane Dane Osobowe ani żadne informacje poufne pochodzące z Urządzenia Użytkownika.

Pliki Cookies umożliwiają dostosowanie korzystania z Serwisu Internetowego do potrzeb indywidualnego Użytkownika. 

W Serwisie Internetowym mogą być stosowane tzw. Cookies sesyjne przechowywane na Urządzeniu Użytkownika do momentu wyłączenia przeglądarki, a zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia.

Administrator może korzystać również z  tzw. Cookies trwałe,  które przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. W przeciwieństwie do Cookies sesyjnych wyłączenie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.  

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Cookies do używanego Urządzenia, przy czym należy zaznaczyć, że może to wpłynąć na ograniczenia funkcjonalności Serwisu Internetowego.

Cele stosowania plików Cookies:

 • rozpoznanie Urządzenia Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
 • dostosowywanie zawartości stron Serwisu Internetowego do zidentyfikowanych preferencji Użytkownika,
 • tworzenie anonimowych statystyk korzystania przez Użytkowników ze stron Serwisu Internetowego w celu poprawy struktury i zawartości Serwisu Internetowego.
 • zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

Możliwości postępowania Użytkownika w zakresie plików Cookies:

 • użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika,
 • zmiany ustawień Użytkownik może dokonać poprzez modyfikację konfiguracji przeglądarki internetowej lub usługi, z której korzysta, 
 • zmiany ustawień obejmują w szczególności blokowanie automatycznej obsługi Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowanie o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika,
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.