Dla kierowców, którzy użytkują auta głównie w aglomeracjach miejskich opony całoroczne mogą być ciekawą alternatywą dla ogumienia zimowego. Położenie Szczecina w strefie klimatycznej pierwszej ze stosunkowo łagodnymi zimami, szczególnie skłania do zapoznania się z bogatą ofertą opon wielosezonowych.

Dla wymagających kierowców firma Goodyear przygotowała oponę całoroczną Vector 4Seasons odznaczającą się doskonałą trakcją na śniegu i lodzie. Opona ta jest oznaczona symbolem płatka śniegu, co oficjalnie potwierdza jej przynależność do klasy opon zimowych. Przełomowa technologia Weather Reactive opracowana przez Goodyear umożliwia oponom Vector 4Seasons adaptację do zmieniających się pór roku. Dla kierowców ceniących ekonomiczną jazdę rozsądnym wyborem jest całoroczna opona Dębica Navigator 2 zapewniająca dobre parametry jazdy na mokrej i suchej nawierzchni, niezależnie od pory roku.  

 

Czy warto więc roz­wa­żyć zakup opon ca­ło­rocz­nych? Ekonomicznie jest to uzasadnione, za­osz­czę­dzi­my na kosz­tach wy­mia­ny i skła­do­wania. To cie­ka­we roz­wią­za­nie dla sa­mo­cho­dów miejskich, które po­ko­nu­ją nie­wie­le ki­lo­me­trów w ciągu roku jeż­dżą­c głów­nie po dobrze utrzymanych drogach.